Stichting Kubes

Stichtig Kubes logo

Stichting Kubes (Kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden) is een non profit vrijwilligersorganisatie met als centraal doel de deelname van blinden en slechtzienden aan het kunstzinnige en culturele leven te stimuleren.

Wat doet Kubes?

  • Wij organiseren maandelijks een dag- en jaarlijks een meerdaagse culturele excursie.
  • Wij organiseren jaarlijks een beeldhouwweekend.
  • Wij geven voorlichting en advies.
  • Wij organiseren exposities met werk van blinde en slechtziende kunstenaars.
  • Wij stimuleren nieuwe initiatieven op het vlak van literatuur, muziek en drama. Zo staat er voor 2013 een workshop Schilderen voor slechtzienden gepland.

Excursies

Wij organiseren maandelijks een speciale dagexcursie naar musea, beeldentuinen en andere kunstzinnige of culturele bezienswaardigheden.

Een paar willekeurige voorbeelden daarvan zijn een bezoek aan de Tweede Kamer, een bijzondere kerk, museum Beelden aan Zee, diverse stadswandelingen of bijvoorbeeld Madame Tussauds. Maar ook bijvoorbeeld natuuruitstapjes zoals een zoddenwandeling op de Westbroekse Zodden en een rondvaart op de Nieuwkoopse Plassen. Wij zorgen hierbij voor voldoende begeleiding, bekwame gidsen en dat er zoveel mogelijk aangeraakt kan worden. Dit geldt ook voor de culturele weekenden, waarbij wij overnachten in een stad in binnen- of buitenland en daar soortgelijke excursies doen.

Het beeldhouwweekend

Sinds het eerste weekend - nu 25 jaar geleden - hebben veel blinden en slechtzienden kennis kunnen maken met het werken in steen. Voor velen werd dit een belangrijke impuls om zich hierin verder te ontwikkelen.

Exposities

Regelmatig zorgen wij er voor dat kunstenaars met een visuele beperking hun werk kunnen exposeren. Enkele voorbeelden zijn de exposities “De kunst van het anders zien” in het Slot Zeist (1999 en 2008), in de Pulchri Studio te den Haag (2003), “Water -Dichter bij het beeld” in Kampen (2004) e.a. Bij grote exposities geven wij een catalogus uit met artikelen over het tentoongestelde werk, de makers en belangrijke thema’s. Voor 2013 is onze jubileumexpositie gepland in het prachtige Museum Beelden aan Zee.

Voorlichting en advies

Wij hebben in het verleden “de Cultuurgids voor blinden en slechtzienden” uitgegeven, waarin ruim honderd locaties die vanwege hun toegankelijkheid voor blinde- of slechtziende bezoekers extra interessant zijn. Daarnaast publiceerden wij ook de “Handreiking aan musea”, waarin veel tips en aanbevelingen staan voor het meer toegankelijk maken van collecties in musea voor blinden en slechtzienden. Hierdoor zult u in musea steeds meer maquettes, replica’s, voelboeken, gesproken tekst, reliëfplattegronden, audiotours en andere aanpassingen aantreffen.

Mooie voorbeelden daarvan zijn de speciaal voor blinde en slechtziende bezoekers open dagen van Museum Beelden aan Zee, waarbij onze doelgroep speciaal afgestemde rondleidingen krijgt. Veelal vraagt het museum vooraf advies aan Stichting Kubes. Daarnaast heeft Stichting Kubes bijgedragen aan de audiotours van de Hofvijvermusea in Den Haag, te weten het Mauritshuis, Escher in het Paleis, Museum Bredius, Museum de Gevangenpoort, Galerij Prins Willem V en het Haags Historisch Museum.

In april 2013 vindt in Museum Beelden aan Zee een - door Kubes georganiseerd - Symposium plaats over de "Toegankelijkheid van kunst en cultuur voor blinden en slechtzienden".

Wie zijn wij?

Alle genoemde activiteiten komen uit handen van een groep enthousiaste vrijwilligers, met en zonder visuele beperking. De één zet zich in als begeleider bij excursies, de ander vindt zijn draai bij de organisatie en realisatie van de diverse activiteiten.

Donateurs

Stichting Kubes is een vrijwilligersorganisatie die volledig afhankelijk is van (project-) subsidies. Wij doen ons uiterste best om fondsen te werven maar kunnen niet zonder onze honderden donateurs, om financiële redenen maar vooral als stimulerende achterban.

De minimumdonatie bedraagt anno 2013 12,00 euro per jaar; een hogere bijdrage wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. U kunt uw donatie overmaken op ING 1521451 t.n.v. Stichting Kubes te Zeist, onder vermelding van “Donatie jaartal”. Als donateur ontvangt u elk half jaar onze Kubes-Nieuwsbrief met ons nieuwe activiteitenprogramma, tips en verslagen. U ontvangt de brief in de door u gewenste leesvorm (Zwartdruk, grootletter, braille, daisy, e-mail of via de Orion Webbox.

Informatie

Wilt u informatie, hebt u suggesties of wilt u ook actief worden bij Stichting Kubes,
bezoek dan onze website https://kubes.nl/ voor contactinformatie.